Het DISC model

portfolio

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en - communicatie in kaart. Inzicht hierin leidt tot effectievere communicatie, meer onderling begrip, een betere werksfeer en -verstandhouding.


Het DISC model

Dat we van mens tot mens verschillen wisten we al. Inzicht krijgen in wat mensen persoonlijk drijft kan antwoord geven op vragen zoals:

Waarom…

  • … nemen sommige mensen direct besluiten en willen andere mensen daar wat meer de tijd voor nemen?
  • … willen sommige mensen het naadje van de kous weten en andere mensen voldoende hebben aan de hoofdlijnen?
  • … zijn sommige mensen van nature uitbundig enthousiast en anderen wat meer gereserveerd?
  • … nemen sommige mensen van nature de leiding en vinden anderen het prima om te volgen?
  • … bewaren sommige mensen liever de goede vrede en gaan anderen de confrontatie makkelijk aan?

Met het DISC model kun je voorkeursgedrag en -communicatie in kaart brengen. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Het voordeel is dat je hierdoor (beter) begrijpt wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.

DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!