Mprove

De aanpak

De uitdaging bij het verbeteren van mens en organisatie is om potentie daadwerkelijk om te zetten in daadkracht en resultaat. Dit begint bij het vaststellen hoe de situatie nu is, het in kaart brengen van de ambities en wat de gewenste situatie is. Vervolgens wordt bepaald welke activiteiten, middelen en kennis er nodig zijn om de doelen te realiseren en hindernissen weg te nemen.

Een opmerking die nog al eens voorbij komt: het is toch allemaal geen rocket science? Als eenmaal duidelijk is wat er moet gebeuren dan gaan we dat toch allemaal ook zo doen? Was het maar zo eenvoudig, hier begint namelijk de werkelijke uitdaging: mensen zijn geen robots die je programmeert, in de meeste gevallen komt daarom ook weerstand tegen verandering voor. Voor het wel slagen van veranderingen is het nodig om nodig om de juiste aandacht te besteden aan belemmeringen die bij mensen voor kunnen komen.

Door middel van begeleiding, trainen en coachen wordt de benodigde kennis bijgebracht, de juiste vaardigheden aangeleerd en de onzekerheden die gepaard gaan met veranderingen teruggebracht. Het verbeteren van de organisatie gaat hierbij dus hand in hand met het begeleiden van de mens in deze transitie (innerlijke verandering).

De waarden en de identiteit van uw organisatie en uw team zijn hierbij het uitgangspunt.

De aanpak is transparant en pragmatisch: 

  • Hoe is de situatie nu?
  • Wat zijn de ambities en wat is de gewenste situatie?
  • Welke activiteiten, middelen en kennis zijn er nodig om de doelen te halen?
  • Welke vaardigheden moeten er ontwikkeld worden?
  • Begeleiding van mens en organisatie d.m.v. adviseren, training en coachen.